ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ አለምአቀፍ ካውንስል 
Citizens for Social Justice International Council Eastern USA Region

አባል ሆነው ከተመዘገቡና ዋይልድ አፕሪኮት ውስጥ ከገቡ በኋላ ከላይ በስተቀኝ የሚታየውን ስመዎን በመጫን የአባልነት መገለጫዎን መቀየር፣ የክፍያ ጊዜዎን ማደስ፣ ክፍያ መፈጸም፣ የክሬዲት ካርድ ቁጥርዎን ማስተካከልና ቋሚ ክፍያዎችን (recurring payments) ማስገባት ይችላሉ።

ድጋፍ

ውድ አባል / ደጋፊ፣

የዜግነት ፓለቲካ እንዲጎለብትና ማህበራዊ ፍትህ እንዲሰፍን የበኩልዎን ድጋፍ ማድረግ ከፈለጉ፣ ከዚህ በታች ያሉትን አማራጮች በመጠቀም እገዛዎን ማድረግ ይችላሉ።

Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Donation

* Mandatory fields
*First name
*Last name
*Email
*Phone
*Amount ($USD)
 Payment frequency
Comment

ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ አለምአቀፍ ካውንስል በዪናይትድ ስቴትስ ቨርጂኒያ ግዛት ውስጥ የተቋቋመ ግብረ ሰናይ ድርጅት ነው።

Citizens for Social Justice International Council (CSJIC) is a not-for-profit organization incorporated in the state of Virginia, USA.

Powered by Wild Apricot Membership Software