ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ አለምአቀፍ ካውንስል 
Citizens for Social Justice International Council Eastern USA Region

አባል ሆነው ከተመዘገቡና ዋይልድ አፕሪኮት ውስጥ ከገቡ በኋላ ከላይ በስተቀኝ የሚታየውን ስመዎን በመጫን የአባልነት መገለጫዎን መቀየር፣ የክፍያ ጊዜዎን ማደስ፣ ክፍያ መፈጸም፣ የክሬዲት ካርድ ቁጥርዎን ማስተካከልና ቋሚ ክፍያዎችን (recurring payments) ማስገባት ይችላሉ።

አባል ይሁኑ

የሚያደርጉት አስተዋጽኦ የሀገራችንን የወደፊት አቅጣጫ ለመቀየር ትልቅ እገዛ እንደሚያደርግ አይዘንጉ፤ አቅመዎና ልቦናዎ በፈቀደው መጠን አባል በመሆን ይደግፉ። አባል ከሆኑ በኋላ ግን ከታች የሚታየውን Edit Your Member Profile ማስፈንጠሪያ በመጫን ዝርዝር የአባልነት መገለጫዎን ማስተካከል ወይም መቀየር ይችላሉ።

Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Select membership level

* Mandatory fields
* Membership level

ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ አለምአቀፍ ካውንስል በዪናይትድ ስቴትስ ቨርጂኒያ ግዛት ውስጥ የተቋቋመ ግብረ ሰናይ ድርጅት ነው።

Citizens for Social Justice International Council (CSJIC) is a not-for-profit organization incorporated in the state of Virginia, USA.

Powered by Wild Apricot Membership Software